Aankondiging en agenda ALV 2022: 15 augustus om 19:00 (fysiek en digitaal)

Beste IJsbaanpadder,


Op 15 augustus om 19:00 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. We bespreken hoe het, het afgelopen jaar is gegaan, waarbij we natuurlijk ingaan op de staat van de banen, en kijken graag met jullie vooruit.


Er staan dit jaar wel 3 punten op de agenda waarover de ALV moet stemmen, namelijk: aanschaf lichtmasten baan 12, nieuwe bankjes, en het incassobeleid. Laat je stem gelden!


Agenda:

  • Aanvullingen op de agenda

  • Terugblik

  • Staat banen

  • Financiën

  • Stemming plaatsing lichtmasten baan 12

  • Stemming plaatsing nieuwe bankjes

  • Stemming aanscherpen incassobeleid

  • Plannen 2023

  • Bestuurswissel 2023

  • WVTTK

Als je aanvullingen hebt op de agenda kun je deze tot woensdag 3 augustus per mail aan ons doorgeven via bestuur@ijsbaanpad.nl


Je kunt zowel fysiek als digitaal deelnemen aan de ALV die gehouden wordt in onze lounge, Breakpoint. De link waarmee je kunt deelnemen volgt nog.


We zien jullie graag 15 augustus om 19:00 uur in de lounge in grote getale om met ons het afgelopen jaar onder de loep te nemen en plannen te maken voor de toekomst.


Lisa, Bas, en Bastiaan