top of page

Baanrenovatie van start

Deze blog is bedoeld om jullie 'live' mee te laten kijken met de ontwikkelingen rondom de banen. We willen jullie informeren over de stand van zaken en perspectief bieden. Lees naast de update ook wie zich bezig houden met het banenprobleem, wat het probleem precies inhoudt, en wat je zelf kunt doen.

 

Update

2023

10 april: Maandag 17 april lopen de temperaturen flink op en blijft het vooralsnog droog voor een aantal dagen. De baanarchitect ziet kans om te starten met de renovatie van baan 12! We blijven kijken naar mogelijkheden om (een deel van) de banen gedurende de competitie te renoveren. Dit is wederom geheel afhankelijk van de weersomstandigheden. In de update van 25 november lees je hier meer over.


15 maart: Het weer laat niet toe dat de banen vóór de competitie gerenoveerd kunnen worden. Per week wordt gekeken voor een goed moment om baan 12 met voorrang te renoveren.


14 februari: De banen zullen in maart gerenoveerd worden vóór de start van de voorjaarscompetitie. Tijdens de renovatie wordt bij alle banen, aan beiden kanten, een brede strook vóór en achter de baseline verwijderd en vervangen door een nieuwe mat. De huidige mat, ter plaatsen van de baseline, is versleten en daardoor erg glad. Welke week in maart het wordt , hangt af van het weer. De werkzaamheden zullen ongeveer 1.5 week duren. In die periode zijn er minder banen beschikbaar om te spelen.


2022


25 november: Inmiddels weten we dat een renovatie niet meer haalbaar is dit jaar. De reden voor dit uitstel is de hoge luchtvochtigheid deze maand (en de komende wintermaanden) waardoor de kans te groot is dat de lijm, die de nieuwe mat moet laten hechten aan de ondergrond, niet pakt. Een besluit dat we teleurstellend vinden maar waarvan we de logica wel begrijpen. We willen geen risico's nemen en het in één keer goed aanleggen voor de toekomst. Wel hebben we de eis gesteld dat alle banen vóór de voorjaarscompetitie van 2023 gerenoveerd dienen te zijn. Door het reinigen van de banen in augustus, het strooien van extra gravel op de baselines, en het vochtige weer de komende maanden hebben we goede hoop dat de banen voldoende zijn om op te kunnen spelen tot de renovatie. We houden de bespeelbaarheid goed in de gaten.


2 november: Beide clubs en de gemeente hebben gepusht bij de baanarchitect om de baselines zsm te laten vervangen met een nieuwe strook mat. De baanarchitect geeft aan dat het vanwege de vochtigheid op dit moment niet lukt om de nieuwe mat goed te laten hechten. Er wordt op dit moment gekeken of een overkoepelende tent geplaatst kan worden bij het vervangen van de mat.


10 oktober: De gemeente heeft budget vrijgemaakt om de gladheid tpv de baselines te verhelpen. Omdat de banen officieel nog 4 jaar mee moeten, voordat de banen zijn afgeschreven en we een nieuwe ondergrond mogen uitkiezen, is het financieel niet haalbaar alle banen in zijn geheel te vervangen. Dat is ook niet nodig om het probleem op te lossen. De gladheid is alleen ter plaatse van de baseline (onderaan deze blog lees je daar meer over). Het vervangen van een ruime strook mat tpv de baseline met een nieuwe mat zal het probleem verhelpen. Dit heeft bij andere clubs tot goede resultaten geleid.


26 augustus: De gemeente en de baanarchitect, in overleg met de clubs, hebben besloten de banen weer te openen. Het actieplan dat nu is ontwikkeld door de gemeente en aannemer in overleg met de clubs, houdt in dat de banen intensief dagelijks behandeld gaan worden, en het feit dat ze net zijn schoon gespoten helpt daarbij aanzienlijk. Er wordt daarnaast gezocht naar een permanente oplossing voor de gladheid. Een goede oplossing, die bij andere clubs voor goede resultaten heeft gezorgd, is het vervangen van de baseline.


12 augustus: De gemeente besluit de banen te sluiten om veiligheidsredenen (te gladde baselines) om zo ongelukken te voorkomen. Doordat ze formeel afgekeurd zijn is het niet mogelijk om met tijdelijke lapmiddelen, zoals veel gravel strooien, aan de gang te gaan. Er wordt daarom met man en macht gewerkt om de reparatie (een nieuwe strook bij de baseline) zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. We kunnen hier nu nog geen datum aan hangen, maar laten jullie dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. Tot die tijd is het park helaas gesloten. Alle reserveringen voor de komende week zijn verwijderd en de banen zijn geblokkeerd. Wat betreft de lessen wordt met tennis op maat gekeken naar een passende oplossing.


De Parkkampioenenschappen zouden we heel graag door willen laten gaan, dus daar hebben we een aangepaste ingekorte versie van gemaakt van vrijdag 2 september t/m zondag 11 september.


Maar er is ook goed nieuws! Door de ontwikkeling van deze week is alles in een stroomversnelling gekomen en hebben we hopelijk over een paar weken weer super banen die jaren mee kunnen!

Tot die tijd maar lekker genieten van de zon!


10 augustus: De KIWA heeft de banen gekeurd. Conclusie op 11 augustus: de mat tpv de baselines voldoet niet meer aan de norm


8 augustus: De baanarchitect heeft de mat tpv de baselines met een speciale machine doorgespoten om het gravel uit de mat te spoelen. Hierdoor komt de onderliggende mat bloot te liggen voor inspectie.


10 juli: De KNLTB werkgroep heeft overeenstemming bereikt met de gemeente en baanarchitect. Om goed te kunnen analyseren of de mat tpv de baselines verstopt zit met gravel of versleten is, zal de mat eerst opnieuw worden gereinigd. Met een hogedrukspuit wordt het gravel uit de mat gespoeld. Direct daarna laten beide clubs een keuring van de mat uitvoeren door de onafhankelijke partij 'KIWA' die met speciale meetinstrumenten de mat doorlicht. Afhankelijk van die resultaten wordt de mat opnieuw ingezaaid met gravel of wordt de mat tpv de baselines in zijn geheel vervangen. Dit zal waarschijnlijk medio augustus plaatsvinden. Het vervangen van de baselines is eerder op andere clubs gedaan met goede resultaten.


De huidige banen zijn 7 jaar geleden aangelegd en dienen 10 jaar mee te gaan voordat Amsterdamse clubs in aanmerking komen voor nieuwe banen.


13 juni: Vandaag is de KNLTB werkgroep bij elkaar gekomen om een tweesporenbeleid af te spreken: korte termijn met oog op het open toernooi en lange termijn, voor de komende jaren.


De korte termijn: het open toernooi

Zoals de banen er nu bijliggen kan het open toernooi uit veiligheidsredenen niet doorgaan. Met 450 inschrijvingen, fanatiek tennis, en mensen die onze banen 'niet kennen', is dat vragen om problemen.


Daarom vindt 14 juni een test plaats. Samen met de gemeente gaan we kijken wat er met de bespeelbaarheid en veiligheid gebeurt als we een enorme hoeveelheid gravel op de banen dumpen, waarmee het in feite gravelbanen worden. De vraag hierbij is of dit het probleem op de baselines verhelpt: houdt de mat ter plaatse van de baselines deze gravel vast en heb je daardoor weer genoeg grip? Zo ja, dan laten we het toernooi vooralsnog doorgaan en zal er van 18 tm 26 juni dagelijks veel gravel worden gestrooid. Met vrijwilligers die als dag-groundsman willen fungeren, zorgen we dat dit gravel ook zoveel mogelijk op de banen blijft liggen. Zo nee, dan hebben we geen andere keus dan het toernooi af te blazen, tot onze spijt.


De lange termijn: de komende jaren

Veel gravel strooien is niet de oplossing voor de lange termijn. Dan raakt de onderliggende mat verstopt en krijg je uiteindelijk serieuze afwateringsproblemen.


De werkgroep is de verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken en heeft inmiddels lijntjes uitgezet om de gemeente in beweging te krijgen. Kortgezegd zal er budget vrijgemaakt moeten worden om de banen weer veilig en bespeelbaar te maken.


1 juni: Met de KNLTB en beide verenigingen is een werkgroep opgericht om het KNLTB rapport onder de aandacht te brengen bij de gemeente.


30 mei: Het rapport van de KNLTB is binnengekomen. Lees het gehele rapport onderaan het kopje 'update', of lees hier de samenvatting.


- Gravelmat: deze is versteend ter plaatse van de baseline. Graveldeeltjes zijn in de mat gaan zitten en zijn in combinatie met water samengeklonterd. Daarnaast lijkt de gravelmat ter plaatse van de baseline deels versleten. Dat is mn zo op baan 6 en 7, maar ook in mindere mate op de rest van de banen van beide clubs. Het resulteert in gladheid en gevaarlijke situaties en de gemeente zal met een oplossing moeten komen. De oplossingen zijn 1. de mat opnieuw doorspuiten en vervolgens inspecteren of de mat nog van voldoende kwaliteit is of 2. direct de mat ter plaatse van de baseline in zijn geheel vervangen. De gravelmat is op de rest van de banen van goede kwaliteit en houdt het gravel goed vast.

- Gravel: er ligt te weinig gravel op de banen. Weinig gravel zorgt voor snellere slijtage van de mat. De gemeente moet meer gravel strooien.

- Sproeiers: deze zijn op alle banen lek. Dat is te zien aan de plas die rondom de sproeiers ontstaat tijdens het sproeien. Hierdoor is de bewatering van de banen niet optimaal. Daarnaast zorgen graveldeeltjes dat de sproeiers niet goed bewegen. Op de sproeiers moeten zware metalen deksels worden bevestigd zodat de sproeiers goed worden afgesloten als ze de terug de grond in zaken.

- Onderhoud: er zijn 3 vormen van onderhoud die noodzakelijk zijn om de banen goed te houden.

- Dagelijks onderhoud: gravel bijstrooien en op de juiste manier verdelen over de banen, op de juiste manier bevochtigen van de banen, en op de juiste manier slepen.

- Jaarlijks onderhoud: met een hoge druk spuit de mat doorspuiten om de graveldeeltjes uit de mat te spoelen. Dit heet ookwel het 'reinigen' van de mat.

- ééns per 3 jaar: de gehele gravel laag van de mat halen en vernieuwen.

Het jaarlijks onderhoud heeft in de begin jaren niet structureel plaatsgevonden. Voor het laatst is dit in oktober 2021 gebeurd. Het niet structureel uitvoeren van jaarlijks onderhoud is een factor die bijdraagt aan de huidige status van de banen. Dit jaarlijks onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

- Klimaat op het park: de banen van IJsbaanpad, en in mindere mate die van de Algemene, liggen op een plek waar gewoonlijk een sterke windstroom heerst. Bij warme, drogen dagen waait het gravel gemakkelijk van de banen af. Daardoor komt de gravelmat snel bloot te liggen en slijt deze sneller tijdens het spelen. Een oplossing zou zijn om de banen 's nachts automatisch te laten sproeien om ze te bevochtigen.

- Gebruik van de banen: hoe wij, als leden, omgaan met de banen speelt ook een belangrijke rol. De afweging hierbij is steeds: hoeveel van deze taken laat je automatiseren (vb: frequente automatische sproeisessies per dag) en wat kunnen we zelf organiseren om meer controle te houden. Op dit moment wordt dagelijks alleen om 11:00 uur automatisch gesproeid. Dat is voor het klimaat van onze banen weinig. Met de gemeente moet overlegd worden hoe dit beter kan. Daarnaast zullen de leden duidelijke instructies moeten krijgen over de 'Do's and Don'ts' op de banen.


Lees onderaan dit kopje het gehele verslag.


Verder op 30 mei: de nieuwe scorenborden worden vandaag opgehangen.


18 mei: om 10:30 heeft de banenspecialist van de KNLTB de banencheck uitgevoerd op beide clubs. Tijdens deze check heeft de specialist de staat van alle 12 banen afzonderlijk beoordeeld. Hierbij werd onder andere gekeken naar: de kwaliteit van het onderliggende tapijt, de hoeveelheid gravel, de vochtigheid, het reliëf, de lijnen, en de werking van de sproeiers. De gladde baselines werden in het bijzonder onder de loep genomen. Binnen 3 weken volgt een rapport over de algehele staat van onze banen. Dit leggen we vervolgens direct voor aan de gemeente.

5 mei: we hebben contact opgenomen met de KNTLB om een onafhankelijke banenscan te laten verrichten. Uit deze banenscan komt een rapport waarmee we naar de gemeente zullen stappen. Daarnaast hebben we contact gehad met andere verenigingen die spelen op Claytech. Bij één van die verenigingen waren de baselines ook slecht. Hier hebben ze uiteindelijk de baseline in zijn geheel vervangen.

7 april: Door de oplopende temperaturen worden de banen droger, en speelt het probleem van de baselines enorm op: ze zijn spekglad. Ook het strooien van extra gravel lijkt niet te helpen. Het grondig onderhoud van de banen op 8 november heeft geen zoden aan de dijk gezet. We escaleren het probleem naar de gemeente en eisen een grondige inspectie door de oorspronkelijke baanarchitect. 12 maart: Alle lampen van de lichtmasten zijn vervangen met nieuwe LED-lampen. Hierdoor is de licht sterkte met zo'n 40% toegenomen op het gehele park.


23 februari: van leden krijgen we terug dat de banen ondanks het groot onderhoud in november nog steeds niet goed bespeelbaar zijn. Zelf ervaren wij dit ook in toenemende maten. Het gaat om de baselines. Die bieden weinig grip en er ligt weinig gravel op. We vragen de gemeente om dagelijks meer gravel te strooien. 2021

8 november: groot onderhoud wordt gedaan van alle banen. De tapijten van de banen werden onder hoge druk doorgespoeld om graveldeeltjes uit het tapijt te spoelen. Hierdoor wordt het tapijt weer bewegelijk en draineert het water goed.

22 september: plan gemaakt met de gemeente over het uitvoeren van groot onderhoud van de banen, het vernieuwen van de LED-verlichting van alle lichtmasten, plaatsen van extra lichtmasten op baan 12 en 6, opnieuw plaatsen van de lijnen, en het dagelijks onderhoud van de banen.


KNLTB banenscan T.C. IJsbaanpad 18 mei 2022 claytech
.pdf
Download PDF • 853KB

Wie maken zich hard om dit probleem op te lossen?

Robert den Hond: Groundsman van beide clubs en oud-voorzitter van A.L.T.C. de Algemene


Bastiaan van Hoorn: Duo-voorzitter van T.C. Ijsbaanpad


Wat voor ondergrond hebben we eigenlijk?

Zowel IJsbaanpad als de Algemene hebben 'Claytech' banen. Deze banen zijn in samenspraak met beide clubs in 2015 aangelegd door de gemeente Amsterdam. Claytech bestaat uit 3 lagen: eerst een laag beton, dan een vochtdoorlatend tapijt, en als bovenlaag vermalen baksteen (gravel). Deze ondergrond heeft als voordeel dat we er gedurende het hele jaar op kunnen tennissen. Dit in tegenstelling tot gravelbanen die bij vorst onbespeelbaar zijn. Voordelen van deze baansoort zijn:

  • Bij regen zijn de banen vrijwel direct bespeelbaar doordat het water goed kan draineren.

  • Ze hebben minder onderhoud nodig dan gewone gravelbanen

  • 50 weken per jaar bespeelbaar in plaats van 40 weken

Druk op onderstaande knop om meer te weten te komen over deze baansoort.Wat is het probleem? Het tapijt op de baselines, wat normaal zorgt dat het gravel op zijn plek blijft liggen, is versleten. Daardoor ligt het gravel los op de baan en hebben je schoenen geen grip op de ondergrond tijdens het afzetten. Dit probleem bestaat bij zowel T.C. IJsbaanpad als bij de A.L.T.C. de Algemene. Deze slijtage heeft sneller opgetreden dan werd voorspeld door de baanspecialist en de gemeente. Dit lijkt te komen doordat stukjes gravel door de jaren heen in het tapijt zijn vast komen te zitten. Hierdoor is het tapijt langzaam versteend geraakt en minder bewegelijk geworden waardoor slijtage sneller heeft opgetreden. 90% van het tennis vindt plaats op de baselines. Deze plek slijdt daarom het snelst. Op de rest van de banen is het tapijt nog van goede kwaliteit.


Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen?

Wij huren de banen van de gemeente. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen.


Wat houdt het onderhoud in? Onderhoud van de banen wordt uitgevoerd:

  • Wekelijks: meerdere keren per week gravel strooien en verdelen over de banen

  • Jaarlijks: Het 'doorspuiten' van het tapijt om vastzittende graveldeeltjes te verwijderen

  • Eens per 3 jaar: Grootschalig onderhoud waarbij al het gravel wordt verwijderd en opnieuw wordt aangebracht

Wat kun je zelf doen?

Grondige maatregelen zijn nodig om de gladde baselines te verhelpen. Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen om beter te kunnen spelen:

  • Sproei de banen zo veel mogelijk, liefst om de set bij warm weer, om de banen vochtig te houden. Belangrijk! Wacht tot de baan niet meer ' glimt' en het water gedraineerd is. Op de baseline duurt dit proces langer dan op de rest van de baan.

  • Sleep de banen van buiten naar binnen zoals te zien is op onderstaande afbeelding. Hierdoor blijft het gravel beter op de baan liggen.

  • Zorg dat je schoenen aantrekt met veel profiel. Op oude schoenen met een versleten profiel heb je net zoveel grip als op een ijsbaan.Wie kan ik contacten bij ongevallen? Bij ongevallen of acute problemen kan je contact opnemen met Bastiaan van Hoorn, duo-voorzitter van T.C. Ijsbaanpad: 06-16247423 / bestuur@ijsbaanpad.nl


Comments


bottom of page